พระเจ้ามีจริงหรือ โลกที่เราอยู่เกิดขึ้นเองโดยบังเอิญหรือมีผู้สร้าง
ความเชื่อ ความหวังใจ และความรัก แต่ความรักใหญ่ที่สุด
1 โครินธ์ 13:13
Facebook Page   

Siam Christian.com > รายชื่อคริสตจักรในประเทศไทย > กรุงเทพมหานคร > เขตดอนเมือง

รายชื่อคริสตจักรในเขตดอนเมือง

 

รายชื่อคริสตจักรในเขตดอนเมือง

 

ศูนย์ประกาศใจสมานดอนเมือง


สังกัดสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2561
ถนน
สรงประภา
แขวง
ดอนเมือง
เขต
ดอนเมือง
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ
จิราภรณ์ ชูชีพ
โทรศัพท์
08 5219 5538


รายละเอียดศูนย์ประกาศใจสมานดอนเมือง

 

 

 

ค้นหาความจริง

เริ่มต้นการเป็นคริสเตียน

สื่อคริสเตียน Online


รายชื่อคริสตจักร

เกี่ยวกับเรา

เว็บสยามคริสเตียน (Siam Christian) เป็นเว็บส่วนบุคคลที่ไม่ขึ้นกับองค์กรหรือหน่วยงานใด ๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้า พระเยซู คริสเตียน หรือคริสตจักรต่าง ๆ ในประเทศไทย หากท่านมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะอะไรก็สามารถอีเมลมาพูดคุยกับเราได้ที่ christiansiam@gmail.com