พระเจ้ามีจริงหรือ โลกที่เราอยู่เกิดขึ้นเองโดยบังเอิญหรือมีผู้สร้าง
ความเชื่อ ความหวังใจ และความรัก แต่ความรักใหญ่ที่สุด
1 โครินธ์ 13:13
Facebook Page   

Siam Christian.com > รายชื่อคริสตจักรในประเทศไทย > กรุงเทพมหานคร > เขตคลองสาน

รายชื่อคริสตจักรในเขตคลองสาน

 

รายชื่อคริสตจักรในเขตคลองสาน

คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์ธนบุรี


คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์ธนบุรี โบสถ์คริสเตียนเขตคลองสาน  กรุงเทพมหานคร

สังกัดสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย

ปีก่อตั้ง
2499
ถนน
ถนนเจริญรัก
แขวง
คลองต้นไทร
เขต
คลองสาน
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ
ชาตรี จิตตะโสภี
โทรศัพท์
0 2862 0129


รายละเอียดคริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์ธนบุรี

 

 

 

ค้นหาความจริง

เริ่มต้นการเป็นคริสเตียน

สื่อคริสเตียน Online


รายชื่อคริสตจักร

เกี่ยวกับเรา

เว็บสยามคริสเตียน (Siam Christian) เป็นเว็บส่วนบุคคลที่ไม่ขึ้นกับองค์กรหรือหน่วยงานใด ๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้า พระเยซู คริสเตียน หรือคริสตจักรต่าง ๆ ในประเทศไทย หากท่านมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะอะไรก็สามารถอีเมลมาพูดคุยกับเราได้ที่ christiansiam@gmail.com